Cashmere Squash

  Mens Champion Womens Champion President
1976 J H CHRISTENSEN C E DAVIS D A DOYLE
1977 J H CHRISTENSEN M M SWIFT B R MANN
1978 J H CHRISTENSEN J B JONES B R MANN
1979 J H CHRISTENSEN P R ADAMS B R MANN
1980 M H STOSSEL N WARD D J KERR
1981 M H STOSSEL N WARD L McL BUXTON
1982 M H STOSSEL N WARD L McL BUXTON
1983 M H STOSSEL J KINLEY L McL BUXTON
1984 J A MacKINLAY C WILLES D J HANNAH
1985 J A MacKINLAY C WILLES D J HANNAH
1986 J A MacKINLAY V R COOPER D J HANNAH
1987 M H STOSSEL C WILLES D WRIGHT
1988 M H STOSSEL C WILLES M H STOSSEL
1989 R PURCHAS V COOPER M H STOSSEL
1990 M I WITHERS V COOPER M H STOSSEL
1991 L SPARKS S JOHNSTON A MURRAY
1992 L SPARKS S JOHNSTON A MURRAY
1993 L SPARKS J VINCENT R UPTON
1994 M H STOSSEL J VINCENT R UPTON
1995 R PURCHAS V COOPER M H STOSSEL
1996 R PURCHAS S BLACKIE M NEYLON
1997 R PURCHAS G COOPER M NEYLON
1998 C WASLEY G COOPER M NEYLON

home